Caccini značenje

Caccini, Giulio (o. 1550–1618), tal. skladatelj i pjevač na dvoru Medicijâ u Firenci; član umj. skupine → Camerata. Dao temeljne prinose stvaranju novoga, monodijskog stila (zbirka arija i madrigala Nova glazba) i opere (Euridika, 1600).