bypass značenje

bypass (engl. mimotok, premosnica). 1. med kirurški zahvat kojim se premošćuje bolesni ili oštećeni dio organa i omogućuje protok krvi, likvora ili gastrointestinalnog sadržaja. 2. građev cijev ili kanal kojim se osigurava pomoćni prolaz plinu ili tekućini. 3. el sprečavanje prijenosa određenih frekvencija bez ometanja željenog signala.