bužir značenje

bužir (b.-cijevi), cijevi od tekstila impregnirane izolacijskim lakom; ranije su se upotrebljavale kao izolacijska navlaka za gole i slabo izolirane vodiče; danas se najčešće zamjenjuju cijevima od plastičnih masa.