Butt značenje

Butt, Isaac (1813–79), irski političar i pravnik; formulirao (1870) zahtjev za autonomiju Irske – Home rule i bio vođa istoimenog pokreta.