bušenje značenje

bušenje, 1. izradba rupa u materijalu; važna operacija mehaničke obradbe; najčešće se obavlja bušilicama; 2. izradba rupa (bušotina) u Zemljinoj kori pri geol. ili rudarskim istraživanjima ili eksploataciji (npr. nafte) pretežno s pomoću tornjeva za b. i svrdala posebna oblika.