burma značenje

burma (tur.). 1. Vitica; gladak prsten (zaručni, vjenčani). 2. Vijak, zavrtanj.