Burgunđani značenje

Burgunđani (franc. Bourguignons: stanovnici pokrajine Bourgogne), jedna od dviju feud. grupacija u Francuskoj na poč. 15. st. Podupirali su burgundijskog vojvodu, a u građ. ratu s Armagnacsima povezali se s Englezima. U tom ratu (1407–35) Argmanacsi su bili na strani vojvode od Orléansa.