Burbonska palača značenje

Burbonska palača, sjedište franc. parlamenta i sinonim za nj. Podignuta 1722–28.