bula značenje

bula (lat.). 1. U starih Rimljana vrećica ili kutijica za hamajlije. 2. Srednjovj. metalni pečat. 3. Vladarska isprava (Zlatna b. Bele IV., 1242). 4. Papina javna okružnica.