brzina značenje

brzina, fiz općenito, promjena neke fizikalne veličine u vremenu; b. gibanja omjer je između puta i vremena; SI jedinica b. je metar u sekundi (m/s).