Bruxelles značenje

Bruxelles (franc.) (flam. Brussel), gl. grad.html'>grad.Belgije; 136 730 st.; metropolit. podr. 960 300 st. Srednjovj. (Donji grad) i noviji dio s upravnim zgradama i kralj. dvorcem. Grad. vijećnica iz 15. st., crkva sv. Gudule iz 13–15. st. Atomium, simbol i ostatak Svjetske izložbe (1958). Sveuč., akademija znanosti, muzeji i znanstvene ustanove. Sjedište Komisije Europske unije, Stalnoga vijeća Nato-a i Euratoma. Metalurgija, metalna, elektrotehn., automobilska, kem. i tekst. ind. – Razvija se od 7. st.; od 10. st. u posjedu louvainskih grofova i brabantskih vojvoda; 1040. dobiva gradske bedeme; od 16. st. gl. grad habsburških posjeda u Nizozemskoj; 1830. središte ustanka koji je doveo do neovisnosti Belgije. U oba svj. rata pod njem. okupacijom.