Brozović značenje

Brozović, Dalibor (1927-2009), hrv. lingvist; bavio se teorijskim i poredbenim proučavanjem jezične standardnosti, proučavao baltičko-slav. jezične veze, dijalektologiju i povijest hrv. jezika, poredbenu gramatiku slav. jezika i dijalekata te sociolingvistička pitanja. Gl. ravnatelj Leksikografskog zavoda »M Krleža« (1991–2001). Djelovao i kao političar. Standardni jezik.