brončano doba značenje

brončano doba, razdoblje prapovijesti u kojem se za izradbu oruđa, oružja i nakita počinje upotrebljavati bronca. U Europi traje otprilike od ← 1800. do poč. ← 1. tisućljeća.