bronca značenje

bronca (tal.), legura bakra s drugim elementima (kositar, aluminij, nikal, berilij, mangan, olovo, željezo, silicij, fosfor), ne sadrži cink. Kositrena b. poznata je već u prapovijesti (brončano doba).