brojčana jednadžba značenje

brojčana jednadžba, jednadžba između brojčanih vrijednosti fizikalnih veličina, bez pripadnih mjernih jedinica; → veličinska jednadžba.