brodogradnja. značenje

brodogradnja. 1. Tehn. disciplina i umijeće gradnje brodova. 2. Privr. grana koja proizvodi brodove i brodsku opremu te obavlja popravak brodova.