Brod značenje

Brod, Max (1884–1968), austr. pisac židovskoga podrijetla. Pisao pripovijetke, drame, glazb. i kaz. kritike. Za tisak pripremio djela F. Kafke.