Brjusov značenje

Brjusov, Valerij Jakovljevič (1873–1924), rus. pjesnik; istaknuto ime među rus. simbolistima; autor teoretskih rasprava o pjesništvu.