British Museum značenje

British Museum, nac. zbirka umjetnina, prirodnina, znanstvenih i knjiž. djela i dokumenata u Londonu; osn. 1753.