Brinje značenje

Brinje (ant. Monetium), gradić na Jozefinskoj cesti u Lici I od Senja, 1735 st. Drvna ind. U blizini brončanodobni, a u Humcu prapov. nalazi; sačuvana got. kapela. – Japodsko, rim. naselje; o. 1350. pripada župi Gackoj, potom Frankapanima, koji ponad B. podižu grad Sokolac.