briljant značenje

briljant (franc.). 1. Dragi kamen, ob. dijamant, brušen na poseban način, s mnogobrojnim fasetama (uglačanim plohama). 2. Najmanja tiskarska slova, veličine 3 tipografske točke (1,13 mm).