Briand značenje

Briand, Aristide (1862–1932), franc. političar; 1909–32. više puta min. predsj. i min. vanj. poslova. Inicijator → Briand-Kelloggova pakta 1928. Nobelova nagrada za mir 1926.