Brčko značenje

Brčko, grad i pristanište na desnoj obali Save, SI BiH; 41 500 st. Poljoprivr. i ind. središte većeg dijela Bosanske Posavine. Prehr., tekst., kožna, drvna i grafička ind. U okolici šljivarstvo. – Naselje nastalo oko skele na Savi, spominje se o. 1620. Austr. vojska uništila je grad 1716. Od 1851. ondje je samostalan kadiluk. 1865. sjedište austr. vicekonzula, a 1878. zauzela ga austr. vojska. Dio BiH od 1945. Srpske snage zauzimaju ga poč. rata u BiH (1992) te progone bošnjačko i hrv. stanovništvo. Posebna je upravna jedinica od 1999/2000 (neutralni distrikt pod središnjom vlašću BiH i pod međunar. nadzorom).