Boyd značenje

Boyd, Martin (1893–1972), austral. književnik. Istražuje razlike između austral. i engl. senzibiliteta; stil ironičan. Kruna od ljepenke; Mladić kojega je teško zadovoljiti.