Boutros-Ghali značenje

Boutros-Ghali, Boutros (1922), egipat. diplomat. Od 1977. min. vanj. poslova; od 1991. zamjenik predsjednika vlade. Kao gl. tajnik UN-a posredovao u rješavanju sukoba u Somaliji, Ruandi, Hrvatskoj i BiH (1992–96). Gl. tajnik Frankofonije 1997–2002.