Bourget značenje

Bourget, Paul (1852–1935), franc. književnik; zastupnik katolički usmjerene beletristike; romanopisac, dramatičar, putopisac i kritičar.