Bouches-du-Rhône značenje

Bouches-du-Rhône, dep. u JI Francuskoj; 5087 km2, 1 835 720 st. Upravno središte Marseille. Vinogradarstvo i uzgoj riže; brodogradnja, metalurgija, rafinerije nafte, kem. ind.