botanika značenje

botanika (grč.) (fitologija), grana biologije koja se bavi proučavanjem biljaka; osnivačem b. smatra se Teofrast (← 371. do ← 286); kroz cijeli srednji i rani novi vijek b. služi pretežito medicini, a tek od 17. st. razvija se kao samostalna znanost; pored otkrića mikroskopa, razvoju b. najviše je pridonio C. Linné svojom sistematizacijom biljaka.