Bosanski Brod značenje

Bosanski Brod, grad.html'>grad.na desnoj obali Save, BiH; 14 100 st. Sa Slavonskim Brodom spojen mostom; rafinerija nafte. – Naselje je nastalo oko prijelaza na Savi i po tome dobilo ime; u sr. vijeku pripadao plemenu Boričevića (kasnije Berislavića). Turci su zauzeli B. 1536; naselje stradalo za vrijeme Austr.-tur. rata 1688–91; nakon 1700. obnovljeno pod nazivom Turski Brod, koji je 1701–16. bio središte Brodske kapetanije. Grad je ponovno uništen 1716., a nakon 1739. ponovno je utvrđivan. Austr. vojska prešla je Savu kod B. 1878. i ušla u grad. Od 1945. u sastavu BiH.