Bosanska Krupa značenje

Bosanska Krupa, grad na desnoj obali Une, Z BiH; 14 400 st. Drvna ind.; rudarstvo (boksit i mangan). Ostaci srednjovj. Grada iz 13. st. – Hrv.-ug. Kralj Ludovik I. Darovao je K. 1361. Babonićima, a kralj Sigismund 1396. bos. Banu Vuku Hrvatiniću. Od 1490. često je mijenjala gospodare, Ivaniša Korvina, njegovu kćer Elizabetu, hrv.-ug. Kralja, bana Ivana Karlovića, te Zrinske. Turci su je zauzeli 1565. i odmah osnovali Krupsku kapetaniju. Do 1592. iz K. Su polazili manji tur. Odredi koji su provaljivali u hrv. Zemlje. Od kraja 17. do kraja 18. st. B. K. Se našla u nemirnoj Krajini i dijelila sudbinu pograničnih mjesta, zbog čega je mnogo stradala. Od 1945. u sastavu BiH.