Bonifačić značenje

Bonifačić, Antun (1901–86), hrv. pjesnik, prozaik, publicist i prevoditelj. Nakon 1945. u emigraciji. Vječna Hrvatska; Sabrane pjesme; roman: Bit ćete kao bogovi.