Bóna značenje

Bóna, István (1930-2001), madž. arheolog; bavio se prapov. i ranosrednjovj. arheologijom.