Boltzmann značenje

Boltzmann, Ludwig (1844–1906), austr. fizičar; radovi iz područja termodinamike (→ Stefan, Jožef), posebno o entropiji i kinetičkoj teoriji plinova.