Boltanski značenje

Boltanski, Christian (1944), franc. likovni umjetnik konceptualističkog usmjerenja. Predmeti u plastelinu, asamblaži.