Bolt značenje

Bolt, Robert (1924–95), engl. dramatik; obrađivao temu sukoba između privatne i javne svijesti. Drama čovjek za sva vremena (ekranizirana po vlastitom scenariju) temelji se na životu Th. Morea. Istaknut scenarist (filmovi D. Leana).