bolnica značenje

bolnica, ustanova namijenjena smještaju, liječenju i njezi bolesnika; može biti opća i specijalna (za određene bolesti); kliničke b. pripadaju med. fakultetima, a služe nastavi i med. istraživanjima.