Böll značenje

Böll, Heinrich (1917–85), njem. pripovjedač i romanopisac, esejist, pisac radio-drama, javni i kult. djelatnik. U prvim djelima opisuje strahote rata, doživljavanje povratka kući, usamljenost žena, djecu bez roditelja. Borio se protiv strategije zaborava ratne krivice Nijemaca; kao uvjereni kat. moralist šiba samozadovoljstvo u sitnosti i mlakosti, nezainteresiranost vjernika i sebičnost klera. Gdje si bio, Adame?; Biljar u 9,30; Skupna slika s damom; Brižljiva opsada. Nobelova nagrada za književnost 1972.