boljar značenje

boljar ili bojar (rus.), pripadnik višega sloja feud. društva u Rusiji, po rangu odmah do kneza. Boljarski je red ukinuo Petar veliki. Također, naziv za povlaštene aristokrate u Rumunjskoj (boier).