Boka kotorska značenje

Boka kotorska, razgranat zaljev u primorju Crne Gore. Pomorstvo, ribarstvo, turizam. – pov U vlasti Ilira (Teutina država), Grka, Rimljana; osvajali je Goti, Avari, Slaveni; trajnije pod Bizantom (9–12. st.), u sastavu teme Dalmacije, pod Zetom, Nemanjićima (1186–1371), Ugarskom, Bosnom, Venecijom (od 1420), Turcima (od kraja 15. do poč. 18. st.). 1797–1918. pod Austrijom (1805–06. i 1807–14. pod Francuzima). Tijekom 20. st. iseljava veći dio Hrvata. Poslije II. svj. rata postaje dio Crne Gore.