boje. značenje

boje. 1. Vidni osjet ovisan o frekvenciji svjetlosnog zračenja. Ljudsko oko zapaža samo »vidljivo« zračenje, tj. elektromagnetske valove duljine od 380 do 760 nm. Zračenje određene valne duljine podražuje čunjiće u mrežnici oka i daje dojam određene b. (npr. osjet ljubičaste b. izaziva zračenje od 390–450, plave 450–500, zelene 500–570, žute 570–600, narančaste 600–620, crvene 620–760 nm). B. nekog tijela može potjecati od svjetlosti koju ono samo emitira, koju reflektira, ili koju propušta. Obojena su tijela ona koja selektivno apsorbiraju svjetlost; npr. tijelo je crveno obojeno ako apsorbira plavo-zeleni dio spektra (tj. zračenje od o. 500 nm), a najjače reflektira crveno zračenje (iznad 620 nm) (→ spektar; komplementarne boje). 2. Tvari koje se odlikuju selektivnom apsorpcijom svjetla, sredstva za bojenje (→ bojila; pigmenti).