boja glasa značenje

boja glasa (timbar), skup akustičkih svojstava glasa (os. vokala).