Bohr značenje

Bohr, Aage (1922-2009), dan. fizičar, sin Nielsov. Za otkriće veze između kolektivnog gibanja i gibanja čestica u atomskim jezgrama dobio je 1975., zajedno s B. Mottelsonom i J. Rainwaterom, Nobelovu nagradu za fiziku.