Bohorič značenje

Bohorič, Adam (o. 1520 – o. 1600), slov. jezikoslovac, pisac prve slov. gramatike (Arcticae horulae); po njemu je u doba nac. preporoda slov. redakcija latinice nazvana bohorčicom.