Bogović značenje

Bogović, Mirko (1816–93), hrv. književnik; pripadao mlađoj skupini iliraca. Pisao pjesme, drame (Matija Gubec) i pripovijesti; jedan od utemeljitelja hrv. pov. novele.