Bogišić značenje

Bogišić, Baltazar (1834–1908), hrv. pravni pisac; proučavao slav. pravna shvaćanja, ustanove i običaje. Zastupnik pov. pravne škole; sastavio Opšti imovinski zakonik za knjaževinu Crnu Goru (proglašen 1888).