Blok značenje

Blok, Aleksandr Aleksandrovič (1880–1921), rus. pjesnik, simbolist; autor glasovite poeme Dvanaestorica i metaforične, melodiozne lirike.