blistavac značenje

blistavac, skupni naziv za rudne minerale jakoga, većinom dijamantnoga sjaja i male tvrdoće, koji su djelomično prozirni i kao soli obojeni; npr. realgar, auripigment, cinabarit, sfalerit.