Blažena Djevica Marija značenje

Blažena Djevica Marija→ Marija, sv.