bizmut značenje

bizmut (lat.) (Bi, bismuthum), kem. element, at. br. 83, rel. at. masa 208,98; mekan i krt, crvenkast ili srebrnastobijel metal niskog tališta; u prirodi najčešće kao oksid Bi2O3(bizmit) ili sulfid Bi2S3(bizmutit); elementarni b. sastavni je dio legura s niskim talištem. Spojevi b. služe u medicini.