bitak značenje

bitak, filoz. kategorija, prisutnost bića u cjelini, cjelokupnost svih predmeta, odn. ono što omogućuje postojanje svakog bića. Nasuprot sadržajno određenom biću, b. je »besadržajan«, neograničen i neodređen.